Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Etapy rekrutacji

Kandydaci

Drodzy Kandydaci,

 

prosimy o zapoznanie się z ofertą edukacyjną znajdującą się poniżej na naszej stronie internetowej oraz zadawanie pytań za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@reytan.edu.pl .

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, iż Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 i ich rodziców (opiekunów prawnych) zaplanowany jest w czwartek, 30. marca 2023 roku od godz. 17:00. Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

 W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć 8 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (Liceum czteroletnie). Zakładana liczba uczniów w jednym oddziale: 34. Oferta edukacyjna, w tym zasady i harmonogram rekrutacji 2023/2024 do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie znajdują się w załączniku.


Pierwszy obowiązkowy język obcy w każdym oddziale to język angielski nauczany na poziomie zaawansowanym, drugi to język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (kontynuacja) w zależności od wybranego oddziału.

 

W każdym roku szkolnym dla uczniów klas I - III realizowanych jest 14 godzin zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

Obowiązkowe zajęcia "Doradztwo zawodowe" realizowane są w wymiarze 10 godzin w cyklu kształcenia. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 

 

Zapraszamy do Reytana! 

Jeżeli zależy Ci na dobrym przygotowaniu do matury, pomyśl o Reytanie. Zwłaszcza jeżeli interesują Cię kierunki matematyczno-przyrodnicze, do tej kategorii bowiem należą wiodące przedmioty naszej szkoły. 

W rankingu 30-lecia "Perspektywy - najlepsze licea warszawskie 1992-2021" znaleźliśmy się na 13 miejscu. W ubiegłorocznym rankingu liceów w Warszawie, który został zorganizowany przez portal WaszaEdukacja.pl i w którym wzięły udział 124 licea, zajęliśmy 18 miejsce.

Największym naszym sukcesem są wysokie miejsca, jakie zajmujemy w zestawieniu wyników pomiaru EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Znajdujemy się w ścisłej czołówce liceów publicznych w Warszawie, jeśli chodzi o poziom nauczania matematyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ogółem. Jeżeli zajrzysz na stronę www.ewd.edu.pl zobaczysz, że po czterech latach nauki w Reytanie zdasz maturę równie dobrze  jak Twoi koledzy z innych najlepszych liceów w Warszawie. 

Jeżeli interesują Cię przedmioty humanistyczne, będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii. Jeżeli znajdziesz jeszcze kilku chętnych uczniów, pomożemy Ci zorganizować zajęcia pozalekcyjne z dowolnego przedmiotu. 

Jeżeli lubisz sport, będziesz mógł grać na naszym nowym boisku - orliku w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i nożną, będziesz mógł uczestniczyć w spływach kajakowych, obozach narciarskich, wędrówkach po górach, w obozach skałkowych i jeździeckich, a także w rejsach żeglarskich. Zakończyliśmy generalny remont sal gimnastycznych. Wszystko zależy od Ciebie.

Już na początku września 2023 roku zaproponujemy Ci wycieczkę integracyjną, wówczas poznasz swoją klasę, wychowawcę,  koleżanki i kolegów. Opowiemy Ci o życiu szkolnym w Reytanie.

Będziemy od Ciebie dużo wymagać, zależy nam na rzetelnej pracy i Twoich dobrych wynikach, możesz być jednak pewien, że spotkasz się w Reytanie z życzliwością i pomocą. Nauczyciele pełnią raz w tygodniu dyżur, podczas którego każdy uczeń szkoły może się zwrócić z prośbą o konsultację. Proponujemy więc coś w rodzaju bezpłatnych korepetycji dla tych, którzy mają kłopoty w nauce. Tym z Was, którzy zdecydują się na udział w olimpiadach przedmiotowych, zapewniamy pomoc merytoryczną i indywidualne podejście nauczycieli innych przedmiotów. 

Nasi uczniowie co roku w anonimowej ankiecie oceniają pracę swoich nauczycieli. Wolność myśli i słowa zapewnia wydawane przez uczniów pismo „ReytanLuz”. 

 Jeżeli wybierzesz naszą szkołę, spędzisz tu cztery lata w przyjaznej atmosferze i w dobrym towarzystwie. Dołączysz do grona wybitnych Absolwentów tej szkoły i przekonasz się, że będziesz mógł liczyć na życzliwość także z ich strony. 

WSPÓŁPRACA Z SGH.
Liceum Reytana współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach programu „Klasa akademicka SGH". Programem patronackim do tej pory objęte zostały klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii, a od roku szkolnego 2023/2024 planujemy objęcie patronatem klasy 1/8, w której m. in. w zakresie rozszerzonym nauczany będzie przedmiot biznes i zarządzanie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej SGH.
Ważne informacje o rekrutacji znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych w Warszawie  znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Data dodania: 2019-03-25 20:01:18
Data edycji: 2023-05-17 18:00:13
Ilość wyświetleń: 152163

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook