Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klasy pod patronatem SGGW

W roku szkolnym 2022/2023 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii SGGW oraz Wydziałem Rolnictwa i Ekologii SGGW.

Patronatem objęte są wszystkie klasy o profilu matematyczno-przyrodniczym, biologiczno-chemicznym oraz matematyczno-biologicznym.

 

Celem współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego jest

  • możliwości uczestnictwa uczniów szkoły w zajęciach i wykładach prowadzonych na terenie uczelni,
  • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i podnoszenie, jakości kształcenia w szkole,
  • popularyzacja osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służącej poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
  • wymiana doświadczeń i informacji z uczelnią oraz przekazywanie tej wiedzy na zajęciach dodatkowych,
  • promocja uczelni wśród uczniów i nauczycieli poprzez ofertę edukacyjną w zakresie studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych,
  • umieszczanie na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych szkoły i uczelni informacji o formach, sposobach prowadzonej współpracy oraz zakres działań w odniesieniu do kalendarza szkolnego,
  • umożliwienie uczestnictwa nauczycieli lub uczniów szkoły w bezpłatnych konferencjach naukowych, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach organizowanych na terenie uczelni,
  • umożliwienie uczniom szkoły współpracy ze studentami i członkami studenckich kół naukowych,
  • konsultacja i obustronna pomoc nauczycielom w opracowaniu treści programowych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych,
  • wspólna realizacja projektów i prac naukowo-badawczych.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatowych tj. „Podglądamy rośliny”, „Rośliny nie są same - związki symbiotyczne roślin w skali mikro i makro”, „Ocena stopnia zanieczyszczenie wybranych produktów spożywczych (ziemniaki lub inne warzywa) metalami ciężkimi”, „Tajemnice genów w populacjach” czy „Kolor ma znaczenie - fizjologia barwników roślinnych”.

W współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Ekologii uczniowie realizują projekt „Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi z wykorzystaniem mchów”, którego celem jest ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w dzielnicy Mokotów.

 

Data dodania: 2024-04-04 10:59:18
Data edycji: 2024-04-17 14:39:20
Ilość wyświetleń: 149
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej