Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kandydaci - nabór styczeń 2023

Kandydaci - nabór styczeń 2023

Informujemy, iż obecnie Liceum dysponuje wolnymi miejscami w następujących oddziałach czteroletniej szkoły ponadpodstawowej, (w każdym oddziale pierwszy nauczany język obcy jako obowiązkowy to język angielski – kontynuacja):

 

 

 

 

 

 

 

oddział

profil  (przedmioty nauczane w oddziale w zakresie rozszerzonym)

drugi obowiązkowy język obcy nauczany w oddziale

liczba wolnych miejsc

1/2

mat – biol – chem*

język niemiecki

lub język hiszpański

1

1/3

mat - wos

język niemiecki

lub język hiszpański

2

1/4

mat - geo

język niemiecki

lub język hiszpański

1

1/7

mat - fiz

język niemiecki

lub język hiszpański

2

1/9

mat - pol

język francuski

lub język rosyjski

4

1/10

hist - geo

język francuski

lub język rosyjski

5

2/1

mat - fiz

język niemiecki

4

2/2

mat - chem

język niemiecki

lub język hiszpański

5

2/3

mat - wos

język niemiecki

lub język hiszpański

3

2/4

mat - geo

język niemiecki

lub język hiszpański

2

2/5

mat - biol

język niemiecki

lub język hiszpański

3

2/6

biol - chem

język niemiecki

lub język hiszpański

1

2/7

mat - fiz

język niemiecki

lub język hiszpański

4

3/1

mat - fiz

język niemiecki

lub język hiszpański

6

3/4

mat - geo

język niemiecki

lub język hiszpański

5

3/5

mat - biol

język niemiecki

lub język hiszpański

9

3/6

biol - chem

język niemiecki

lub język hiszpański

3

*- pisemna diagnoza odbędzie się tylko z matematyki i biologii, bez chemii.

 

Nie prowadzimy naboru do klas programowo najwyższych, czwartych – „maturalnych”.

W pozostałych oddziałach nie dysponujemy wolnymi miejscami.

 

 

 

Kandydatów i ich rodziców (opiekunów prawnych), którzy pobierają naukę w szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących w polskim systemie oświaty, w tym w naszym Liceum prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 11/2021.

 

Kandydatów i ich rodziców (opiekunów prawnych) niebędących obywatelami polskimi lub będącymi obywatelami polskimi pobierającymi naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 10/2021.

 

 

Pisemna diagnoza stanu wiedzy i umiejętności kandydata/ki z dwóch przedmiotów objętych w danym oddziale programem nauczania w zakresie rozszerzonym odbędzie się stacjonarnie w budynku Liceum przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w piątek, 27 stycznia 2023 roku w szkolnej Czytelni:

- pierwszy przedmiot o godz. 16:00, czas trwania 45 minut,

- drugi przedmiot o godz. 17:00, czas trwania 45 minut, wyjątek: geografia - oddział 3/4 - 75 minut - sala 46.

Wejście do budynku po stronie B będzie możliwe od godziny 15:50.

Kandydaci mają obowiązek okazać przy wejściu do sali ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, tj. legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport.

 

Zakres materiału do przedmiotów, z których przeprowadzona zostanie diagnoza wiedzy i umiejętności kandydatów określa z każdego przedmiotu podstawa programowa kształcenia ogólnego ujęta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 2018, poz. 467 z późn. zm.).

 

Opiekunowie prawni kandydatów lub pełnoletni kandydaci składają podanie o przyjęcie do Liceum lub zmianę oddziału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku - poz. 1 -  20, 23 lub 24 stycznia 2023 roku, decyduje data wpływu do Liceum. Podanie można złożyć w sekretariacie w godzinach pracy lub zeskanowane przesłać na adres e-mail: rekrutacja@reytan.edu.pl . Podania przekazane do szkoły w innych terminach i/lub przesłane na inne adresy e-mail nie zostaną rozpatrzone. 

 

 Sprawdzone i ocenione diagnozy kandydaci i ich rodzice (opiekunowie prawni) mogą oglądać w budynku Liceum w piątek, 03 lutego 2023 roku pomiędzy godziną 08:00, a 16:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: rekrutacja@reytan.edu.pl .

 

Decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia bądź odmowie zakwalifikowania do przyjęcia do oddziału Dyrektor Liceum podejmie w poniedziałek, 06 lutego 2023 roku.

 

 

Data dodania: 2022-12-15 12:08:21
Data edycji: 2022-12-19 21:39:41
Ilość wyświetleń: 3861

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej