Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Matura

E-DEKLARACJA:

 

 1. Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 w postaci elektronicznej.
 2. Deklarację należy złożyć w następujących terminach:
 • do 30 września 2022r. deklarację wstępną,
 • do 7 lutego 2023r.  deklarację ostateczną.
 1. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający wypełnia i składa w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika                      (ZIU) na stronie internetowej: wyniki.edu.pl .
 2. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora

szkoły (Instrukcja składania e-deklaracji).

 1. Absolwent szkoły (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU           (załącznik 5a):
 • do 20 września 2022 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2022 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku,
 • do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku,
 • jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
 1. Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem            „Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.
Data dodania: 2022-09-19 16:08:54
Data edycji: 2022-10-20 13:57:10
Ilość wyświetleń: 686

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook