Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacja o naborze uczniów na wolne miejsca do klas wyższych niż pierwsze od roku szkolnego 2022/2023

Informacja o naborze uczniów na wolne miejsca do klas wyższych niż pierwsze od roku szkolnego 2022/2023

(31.08.2022r. - wyniki diagnozy znajdują się w załączniku nr 16).

 

 

 

 

Informujemy, iż obecnie Liceum dysponuje wolnymi miejscami w następujących oddziałach czteroletniej szkoły ponadpodstawowej, (w każdym oddziale pierwszy nauczany język obcy jako obowiązkowy to język angielski – kontynuacja):

 

oddział

(od września 2022 roku)

profil  (przedmioty nauczane w oddziale w zakresie rozszerzonym)

drugi obowiązkowy język obcy nauczany w oddziale

liczba wolnych miejsc

2/1

mat - fiz

język niemiecki

3

2/2

mat - chem

język niemiecki

lub język hiszpański

3

2/4

mat - geogr

język niemiecki

lub język hiszpański

1

2/6

biol - chem

język niemiecki

lub język hiszpański

3

3/1

mat - fiz

język niemiecki

lub język hiszpański

3

3/3

hist - wos

język niemiecki

lub język hiszpański

2

3/5

mat - biol

język niemiecki

lub język hiszpański

4

 

 

Nie prowadzimy naboru do klas programowo najwyższych – „maturalnych”.

W pozostałych oddziałach nie dysponujemy wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się zgodnie z odrębnym harmonogramem.

 

 

 

Kandydatów i ich rodziców (opiekunów prawnych), którzy pobierają naukę w szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących w polskim systemie oświaty, w tym w naszym Liceum prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 11/2021.

 

Kandydatów i ich rodziców (opiekunów prawnych) niebędących obywatelami polskimi lub będącymi obywatelami polskimi pobierającymi naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 10/2021.

 

 

Pisemna diagnoza stanu wiedzy i umiejętności kandydata/ki z przedmiotów objętych w danym oddziale programem nauczania w zakresie rozszerzonym odbędzie się stacjonarnie w budynku Liceum przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w poniedziałek, 29 sierpnia 2022 roku w szkolnej Czytelni:

- pierwszy przedmiot o godz. 16:00, czas trwania 45 minut,

- drugi przedmiot o godz. 17:00, czas trwania 45 minut.

Wejście do budynku po stronie B będzie możliwe od godziny 15:50.

Kandydaci mają obowiązek okazać przy wejściu do sali ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, tj. legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport.

 

W załącznikach poniżej znajdują się zakresy materiału z przedmiotów do poszczególnych oddziałów, z których przeprowadzona zostanie diagnoza wiedzy i umiejętności kandydatów oraz wzór podania o przyjęcie do szkoły lub o zmianę oddziału.

 

Opiekunowie prawni kandydatów lub pełnoletni kandydaci składają podanie o przyjęcie do Liceum zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku - poz. 15 -  23, 24 lub 27 czerwca 2022 roku, decyduje data wpływu do Liceum. Podanie można złożyć w sekretariacie w godzinach pracy lub zeskanowane przesłać na adres e-mail: rekrutacja@reytan.edu.pl . Podania przekazane do szkoły w innych terminach i/lub przesłane na inne adresy e-mail nie zostaną rozpatrzone.

 

Sprawdzone i ocenione diagnozy kandydaci i ich rodzice (opiekunowie prawni) mogą oglądać w budynku Liceum w środę, 31 sierpnia 2022 roku pomiędzy godziną 12:00, a 16:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: rekrutacja@reytan.edu.pl .

 

Decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia bądź odmowie zakwalifikowania do przyjęcia do oddziału Dyrektor Liceum podejmie w środę, 31 sierpnia 2022 roku. Decyzja zostanie umieszczona na stronie internetowej Liceum.

 

 

Data dodania: 2022-06-20 11:01:02
Data edycji: 2022-08-31 14:07:09
Ilość wyświetleń: 1919
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej