Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

mLegitymacja

mLegitymacja

     Informujemy, że Szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

     Mobilna legitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpłatnym, nowoczesnym i bezpiecznym narzędziem, które ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Przy jej użyciu Uczeń może potwierdzić, że jest uczniem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana oraz może skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

 

 

     mLegitymację może otrzymać każdy Uczeń, któremu wydano wcześniej papierową wersję dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji takie jak: imię i nazwisko Ucznia, numer legitymacji, data wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), data urodzenia, nr PESEL, nazwa i adres Szkoły.

     Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności papierowej legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły, mobilna wersja będzie unieważniona. Unieważnienia Szkoła dokonuje także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. Mobilna legitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia mobilnego, zatem w przypadku jego zagubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn należy niezwłoczne zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły.

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 

  • złożyć w sekretariacie wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie mLegitymacji. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie szkoły,
  • umieścić zdjęcie legitymacyjne w „dzienniku elektronicznym”. Może to zrobić uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia, logując   się do e-dziennika. W systemie należy wejść do modułu „Uczeń”, następnie wybrać „Dane ucznia” i „Aktualizuj zdjęcie”. Fotografia powinna być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze max 5MB i wymiarach nie większych niż 496 x 354 pikseli oraz rozdzielczości 100 dpi. Następnie zdjęcie zostanie zaakceptowane przez pracownika sekretariatu - bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji,
  • zgłosić się do sekretariatu szkoły po odbiór kodu QR i kodu aktywacyjnego umożliwiającego dostęp do usługi      mLegitymacja, po uprzednim otrzymaniu w e-dzienniku informacji o możliwości odbioru,
  • pobrać na telefon aplikację mObywatel  i postępować zgodnie z „Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów”,
  • zapoznać się z treścią załączników: Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel oraz Instrukcją obsługi mLegitymacji dla uczniów.

 

 

Data dodania: 2022-03-17 12:41:53
Data edycji: 2022-09-23 13:49:51
Ilość wyświetleń: 1863

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej