Czcionka:

A+A-

Kontrast:

mLegitymacja

mLegitymacja

     Informujemy, że Szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

     Mobilna legitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpłatnym, nowoczesnym i bezpiecznym narzędziem, które ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Przy jej użyciu Uczeń może potwierdzić, że jest uczniem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana oraz może skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

 

 

     mLegitymację może otrzymać każdy Uczeń, któremu wydano wcześniej papierową wersję dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji takie jak: imię i nazwisko Ucznia, numer legitymacji, data wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), data urodzenia, nr PESEL, nazwa i adres Szkoły.

     Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności papierowej legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły, mobilna wersja będzie unieważniona. Unieważnienia Szkoła dokonuje także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. Mobilna legitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia mobilnego, zatem w przypadku jego zagubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn należy niezwłoczne zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły.

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 

  • złożyć w sekretariacie wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie mLegitymacji. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie szkoły,
  • umieścić zdjęcie legitymacyjne w „dzienniku elektronicznym”. Może to zrobić uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia, logując   się do e-dziennika. W systemie należy wejść do modułu „Uczeń”, następnie wybrać „Dane ucznia” i „Aktualizuj zdjęcie”. Fotografia powinna być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze max 5MB i wymiarach nie większych niż 496 x 354 pikseli oraz rozdzielczości 100 dpi. Następnie zdjęcie zostanie zaakceptowane przez pracownika sekretariatu - bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji,
  • zgłosić się do sekretariatu szkoły po odbiór kodu QR i kodu aktywacyjnego umożliwiającego dostęp do usługi      mLegitymacja, po uprzednim otrzymaniu w e-dzienniku informacji o możliwości odbioru,
  • pobrać na telefon aplikację mObywatel  i postępować zgodnie z „Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów”,
  • zapoznać się z treścią załączników: Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel oraz Instrukcją obsługi mLegitymacji dla uczniów.

 

 

Data dodania: 2022-03-17 12:41:53
Data edycji: 2022-09-23 13:49:51
Ilość wyświetleń: 1194

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook