Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Przypominamy, iż rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki:

Harmonogram i zasady rekrutacji do klas pierwszych.

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w klasach pierwszych zostanie podana zgodnie z harmonogramem rekrutacji, tj. 02 sierpnia 2021 roku po zakończeniu rekrutacji podstawowej i 23 sierpnia 2021 roku po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

Informujemy, iż w klasach wyższych niż pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 dysponujemy następującymi wolnymi miejscami:

- klasy drugie czteroletniego Liceum:

  • 2.2 klasa mat - chem  - 1 wolne miejsce,
  • 2.3 klasa hist - wos – 3 wolne miejsca,
  • 2.5 klasa mat – biol – 1 wolne miejsce,
  • 2.7 klasa mat – inf – 1 wolne miejsce,

- klasy trzecie czteroletniego Liceum:

  • 3.2 klasa mat – chem  - 1 wolne miejsce,
  • 3.4 klasa mat - geo – 1 wolne miejsce.

W pozostałych klasach nie posiadamy wolnych miejsc.

Nie prowadzimy rekrutacji do klas programowo najwyższych.

 

Informacja o przyjęciach do Liceum osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

Informacja o przyjęciach do Liceum uczniów, którzy pobierają naukę w szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących w polskim systemie oświaty, w tym o zmianach oddziału przez uczniów VI LO od roku szkolnego 2021/2022.

 

Podania o przyjęcie lub zmianę oddziału wraz z dokumentami do klasy drugiej lub trzeciej czteroletniego Liceum należy składać w sekretariacie Liceum do piątku, 25 czerwca 2021 roku w godz. 10:00 – 14:00.

Diagnoza stanu wiedzy i umiejętności kandydatów z dwóch przedmiotów nauczanych w oddziale w zakresie rozszerzonym została zaplanowana na piątek, 27 sierpnia 2021 roku o godz 9:00 i potrwa 120 minut. Diagnoza wiedzy i umiejętności obejmuje zakresem programy nauczania tych przedmiotów w szkole podstawowej i ewentualnie w odpowiednich klasach szkoły ponadpodstawowej.

 

 

W sekretariacie może przebywać maksymalnie dwóch interesantów. Wszystkie osoby przebywające w budynku Liceum, które nie są pracownikami mają obowiązek używania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz masek zasłaniających usta i nos. Należy zachować co najmniej dwa metry odległości od siebie.

 

 

Data dodania: 2021-06-22 13:09:35
Data edycji: 2021-06-23 15:13:43
Ilość wyświetleń: 3048

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook