Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klas pierwszych - informacja

Rekrutacja do klas pierwszych - informacja

Szkolna Komisja Rekrutacyjna VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie informuje, iż listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Liceum przy wejściu A.

Z wynikami rekrutacji można zapoznać się także on-line za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przypomina, iż kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie (pokój nr 3, parter, wejście A – oddział 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, pokój nr 4, parter, wejście A – oddział 1/5, 1/6 i 1/7) składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w następujących terminach:

  • 13 sierpnia 2020 roku od godz. 08:00 do 14:00,
  • 14 sierpnia 2020 roku od godz. 10:00 do 14:00,
  • 17 sierpnia 2020 roku od godz. 10:00 do 14:00,
  • 18 sierpnia 2020 roku od godz. 10:00 do 15:00.

 

Prosimy ponadto o dostarczenie wypełnionego kwestionariusza (druk w załączniku), trzech podpisanych zdjęć legitymacyjnych oraz ewentualnie karty zdrowia w zamkniętej kopercie i deklaracji dotyczącej rezygnacji z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz udziału w lekcjach religii i/lub etyki. Dokumenty powinny zostać podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

 

W salach może przebywać maksymalnie dwóch interesantów. Wszystkie osoby przebywające w budynku Liceum, które nie są pracownikami mają obowiązek używania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz masek lub przyłbic zasłaniających usta i nos. Należy zachować co najmniej dwa metry odległości od siebie.

 

19 sierpnia 2020 roku do godz. 14:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia i informację o liczbie wolnych miejsc.

Data dodania: 2020-08-12 11:55:16
Data edycji: 2020-08-17 10:58:50
Ilość wyświetleń: 6941

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook