Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja - ogłoszenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja - ogłoszenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Szkolna Komisja Rekrutacyjna VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie informuje, iż listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Liceum przy wejściu A. Z wynikami rekrutacji można zapoznać się także on-line za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

  1. W terminie do 22 sierpnia 2020 roku rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1.
  3. Rodzic kandydata  lub kandydat  pełnoletni może wnieść  do Dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej     Komisji Rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  4. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania do Dyrektora Liceum. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Liceum służy skarga do sądu              administracyjnego.

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje informację o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach:

 

Oddział

Opis oddziału

Liczba wolnych miejsc

kl. 1/1

mat-fiz (ang-niem p)

1

kl. 1/1

 mat-fiz (ang-hisz p)

1

kl. 1/2

mat-chem (ang-hisz p)

1

kl. 1/4

mat-geogr (ang-niem p)

1

kl. 1/4

mat-geogr (ang-niem k)

1

kl. 1/4

mat-geogr (ang-hisz p)

1

kl. 1/4

mat-geogr (ang-hisz k)

2

kl. 1/5

mat-biol (ang-niem k)

1

kl. 1/5

mat-biol (ang-hisz k)

2

kl. 1/6

biol-chem (ang-niem p)

1

kl. 1/6

biol-chem (ang-hisz k)

1

kl. 1/7

mat-inf (ang-hisz p)

2

legenda:

p - drugi język obowiązkowy od podstaw,

k – drugi język obowiązkowy kontynuacja,

pierwszy język obcy we wszystkich oddziałach: język angielski zaawansowany.

 

 

Wzór podania  o przyjęcie znajduje się na stronie internetowej Liceum www.reytan.edu.pl (w załączniku) oraz dostęny jest w sekretariacie Liceum. Podanie wraz z poświadczoną kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i poświadczoną kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy złożyć do 24 sierpnia 2020 roku w sekretariacie Liceum. 

 

W salach może przebywać maksymalnie dwóch interesantów. Wszystkie osoby przebywające w budynku Liceum, które nie są pracownikami mają obowiązek używania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz masek lub przyłbic zasłaniających usta i nos. Należy zachować co najmniej dwa metry odległości od siebie.

Data dodania: 2020-08-19 11:14:03
Data edycji: 2020-08-19 11:22:24
Ilość wyświetleń: 3529

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook