Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacja o naborze uczniów na wolne miejsca w styczniu 2022 roku

Informacja o naborze uczniów na wolne miejsca w styczniu 2022 roku

W ostatnim załączniku - poz. 26 - zamieszczone zostały wyniki naboru.

 

 

Informujemy, iż obecnie Liceum dysponuje wolnymi miejscami w następujących oddziałach czteroletniej szkoły ponadpodstawowej, (w każdym oddziale pierwszy nauczany język obcy jako obowiązkowy to język angielski – kontynuacja):

 

oddział

profil  (przedmioty nauczane w oddziale w zakresie rozszerzonym)

drugi obowiązkowy język obcy nauczany w oddziale

liczba wolnych miejsc

1-1

mat-fiz

język niemiecki (poziom podstawowy lub kontynuacja)

1

1-2

mat-chem

język niemiecki (poziom podstawowy lub kontynuacja)

albo

język hiszpański (poziom podstawowy lub kontynuacja)

1

1-3

mat-wos

język niemiecki (poziom podstawowy lub kontynuacja)

albo

język hiszpański (poziom podstawowy lub kontynuacja)

1

1-4

mat-geo

język niemiecki (poziom podstawowy lub kontynuacja)

albo

język hiszpański (poziom podstawowy lub kontynuacja)

1

1-6

biol-chem

język niemiecki (poziom podstawowy lub kontynuacja)

albo

język hiszpański (poziom kontynuacja)

3

2-1

mat-fiz

język niemiecki (poziom podstawowy lub kontynuacja)

albo

język hiszpański (poziom podstawowy lub kontynuacja)

1

2-3

wos-hist

język niemiecki (poziom kontynuacja)

albo

język hiszpański (poziom kontynuacja)

5

2-5

mat-biol

język niemiecki (poziom podstawowy)

albo

język hiszpański (poziom kontynuacja)

2

2-7

mat-inf

język niemiecki (poziom podstawowy lub kontynuacja)

albo

język hiszpański (poziom kontynuacja)

1

3-2

mat-chem

język niemiecki (poziom kontynuacja lub podstawowy)

albo

język rosyjski (poziom podstawowy)

3

3-4

mat-geo

język niemiecki (poziom kontynuacja lub podstawowy)

albo

język rosyjski (poziom podstawowy)

1

3-6

biol-chem

język niemiecki (poziom kontynuacja lub podstawowy)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie prowadzimy naboru do klas programowo najwyższych – „maturalnych” - trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna.

W pozostałych oddziałach nie dysponujemy wolnymi miejscami.

 

 

 

Kandydatów i ich rodziców (opiekunów prawnych), którzy pobierają naukę w szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących w polskim systemie oświaty, w tym w naszym Liceum prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 11/2021.

 

Kandydatów i ich rodziców (opiekunów prawnych) niebędących obywatelami polskimi lub będącymi obywatelami polskimi pobierającymi naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 10/2021.

 

 

Pisemna diagnoza stanu wiedzy i umiejętności kandydata/ki z przedmiotów objętych w danym oddziale programem nauczania w zakresie rozszerzonym odbędzie się stacjonarnie w budynku Liceum przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w czwartek, 20 stycznia 2022 roku w szkolnej Czytelni:

- pierwszy przedmiot o godz. 16:00, czas trwania 45 minut,

- drugi przedmiot o godz. 17:00, czas trwania 45 minut, (geografia do klasy 3-4 – 75 minut).

Wejście do budynku po stronie B będzie możliwe od godziny 15:50.

Wszystkie osoby przebywające w tym czasie budynku Liceum mają obowiązek używania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz masek zasłaniających usta i nos. Należy zachować co najmniej dwa metry odległości od siebie. Kandydaci mają obowiązek okazać przy wejściu do sali ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, tj. legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport.

 

W załącznikach poniżej znajdują się zakresy materiału z przedmiotów do poszczególnych oddziałów, z których przeprowadzona zostanie diagnoza wiedzy i umiejętności kandydatów oraz wzór podania o przyjęcie do szkoły lub o zmianę oddziału.

 

Opiekunowie prawni kandydatów lub pełnoletni kandydaci składają podanie o przyjęcie do Liceum zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku 14, 17 lub 18 stycznia 2022 roku, decyduje data wpływu do Liceum. Podanie można złożyć w sekretariacie w godzinach pracy lub zeskanowane przesłać na adres e-mail: rekrutacja@reytan.edu.pl . Podania przekazane do szkoły w innych terminach i/lub przesłane na inne adresy e-mail nie zostaną rozpatrzone.

 

Sprawdzone i ocenione diagnozy kandydaci i ich rodzice prawni mogą oglądać w budynku Liceum w czwartek, 27 stycznia 2022 roku pomiędzy godziną 08:00, a 16:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: rekrutacja@reytan.edu.pl lub telefonicznie: +48 22 844 13 68, wewn. 11.

 

Decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia bądź odmowie zakwalifikowania do przyjęcia do oddziału Dyrektor Liceum podejmie do piątku, 28 stycznia 2022 roku. Decyzja zostanie przekazana telefonicznie.

 

Data dodania: 2021-12-15 14:37:21
Data edycji: 2022-01-26 16:08:24
Ilość wyświetleń: 1778
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej