Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedstawiamy modyfikacje sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 

  • matematyka - wszystkie oddziały Liceum: 

    wszystkie aktywności uczniowskie (prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi, aktywność na lekcji, prace domowe) będą oceniane z wagą 1.

 

 

 

 

 

 

  • język polski - wszystkie oddziały Liceum:
  1. Formy aktywności uczniowskiej podlegające ocenie:

a) praca klasowa (w formie testu lub wypracowania),

b) kartkówka,

c) odpowiedź ustna,

d) praca domowa,

e) referat,

f) sprawdzian międzyklasowy,

g) egzamin próbny,

h) wypracowanie domowe,

i) aktywność,

j) inne, np. praca na lekcji, czytanie ze zrozumieniem.

 

Nauczyciel wybiera te formy, które w trybie zdalnym uznaje za możliwe do przeprowadzenia w danym zespole i przy danych możliwościach sprzętowych.

 

2. Kryteria ocen i przeliczniki procentowe - bez zmian.

 

3. Stosowane są następujące wagi ocen:

§ praca klasowa (w formie testu lub wypracowania) - waga 1,

§ kartkówka - waga 1,

§ odpowiedź ustna krótka - waga 2,

§ odpowiedź ustna dłuższa, np. na zaliczenie danego działu - waga 3,

§ praca domowa - waga 1,

§ referat - waga 1,

§ sprawdzian międzyklasowy - waga 1,

§ egzamin próbny - waga 3,

§ wypracowanie - waga 2,

§ aktywność - waga 1,

§ inne - praca na lekcji, czytanie ze zrozumieniem - waga 1.

 

4. Inne znaki stosowane przez nauczyciela:

§ ! - praca o wyjątkowo niskim poziomie (poniżej 20%),

§ (.) po ocenie 1 - oznacza ocenę niedostateczną wystawioną za nieoddane wypracowanie domowe lub zadanie, z którego uczeń się nie wywiązał.

 

 

  • wychowanie fizyczne - wszystkie oddziały:
Trzy składowe oceny śródrocznej:
- frekwencja i aktywność ucznia na lekcjach WF prowadzonych w formie stacjonarnej w okresie 1 września - 16 października 2020 r.,
- rozwiązanie quizu/krzyżówki dot. sportu,
- nagranie i przesłanie filmu ilustrującego aktywność ruchową w czasie nauki zdalnej (film o długości min. 5 minut).

 

 

  • fizyka - wszystkie oddziały:
  1. Uczniowie są oceniani na podstawie aktywności przewidzianych w Przedmiotowych Zasadach Oceniana z fizyki w formie wynikającej z możliwości, jakie daje praca zdalna.
  2. Uczeń zachowuje prawo do poprawy ocen na zasadach określonych w PZO, jednakże formuła poprawiania oceny należy do decyzji nauczyciela. Może to być na przykład: praca pisemna przesyłana przez ucznia poprzez komunikator Teams, test online, odpowiedź ustna podczas spotkania na komunikatorze Teams.
  3. Wszystkie aktywności ucznia w okresie pracy zdalnej będą miały wagę 1.

 

Odwołując się do doświadczeń nauczania zdalnego z  ubiegłego roku szkolnego nauczyciele fizyki zwracają uwagę, że prace przedstawiane przez uczniów mogą nie spełniać warunków samodzielności ich rozwiązania.

Nauczyciele fizyki informują, że nie dysponują odpowiednimi narzędziami, które pozwalałyby na jednoznaczną ocenę samodzielności pracy uczniów.

 

 

Data dodania: 2020-10-30 12:44:25
Data edycji: 2020-11-17 12:24:48
Ilość wyświetleń: 1672
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej